(Italiano) TORINO-CATANIA. De Biasi:’Bravi, intelligenti, accorti’

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.