(Italiano) De Biasi:’Dobbiamo invertire la rotta e ripartire dal Cagliari’

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.