(Italiano) De Biasi: la sostituzione forzata di Domizzi mi ha condizionato

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.