(Italiano) Dare sempre il massimo: senza le giuste motivazioni ogni gara è pericolosa

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.