(Italiano) Gdb: Di Michele? “Chi non vuole rimanere al Toro, è libero di andarsene”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.