(Italiano) Gdb: Di Michele? “Chi non vuole rimanere al Toro, è libero di andarsene”

Bağışlayın, bu məqalə yalnız mövcuddur Italiano.