(Italiano) Euforia De Biasi: Fidatevi, il Toro vale già la serie A

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.