(Italiano) De Biasi a Rimini con il dito puntato: Serve l’umiltà mancata ad Avellino

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.