(Italiano) De Biasi: “Toro attacca, aggrediamo la capolista”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.