(Italiano) De Biasi: “Toro attacca, aggrediamo la capolista”

Bağışlayın, bu məqalə yalnız mövcuddur Italiano.