(Italiano) De Biasi: “Mannini andrebbe tutelato di più”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.