(Italiano) De Biasi: “Abbiamo vinto con l’ordine e il cuore”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.