(Italiano) De Biasi: “Gestito male il vantaggio”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.