(Italiano) DE BIASI: “L’IMPORTANTE È LA PARTITA CONTRO IL BETIS E GIOCARE SICURI DEI PROPRI MEZZI E UNITI”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Español e Italiano.