(Italiano) DE BIASI: “È IMPORTANTE OTTENERE UN BUON RISULTATO CONTRO IL GETAFE PERCHÉ CI AIUTEREBBE A CRESCERE”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Español e Italiano.