(Italiano) De Biasi. “Alla squadra chiedo grinta, combattività, entusiasmo ed energia”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.