(Italiano) Gdb: “Mi è piaciuto l’approccio della ripresa”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.