(Italiano) De Biasi. “Alla squadra chiedo grinta, combattività, entusiasmo ed energia”

Bağışlayın, bu məqalə yalnız mövcuddur Italiano.