(Italiano) Veltroni parla di sport (e di GDB)

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.