(Italiano) Mister De Biasi, l’uomo che ha portato l’Albania all’Europeo

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.