(Italiano) Levante e Udinese, che favole. De Biasi: “E’ fantastico”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.