(Italiano) La partita si deciderà sui particolari e sui dettagli

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.