(Italiano) DE BIASI: “CONTRO IL LEVANTE DOBBIAMO GIOCARE CON IL CUORE MA MANTENENDO LA TESTA FREDDA

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Español e Italiano.