(Italiano) «IN ALBANIA SARA’ DURA MA IN RUSSIA L’ITALIA CI VA»

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.