(Italiano) IL PUNTO MONDIALE / 2 De Biasi su Italia-Rep.Ceca 2-0

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.