(Italiano) De Biasi: ‘Questa promozione è principalmente merito di Cairo’

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.