(Italiano) De Biasi: “Avanti così ! Bene il gioco ma serve maggior concretezza”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.