(Italiano) De Biasi: “Il Brescia ha cercato di vincere”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.