(Italiano) De Biasi “Ho visto un`ottima prestazione”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.