(Italiano) De Biasi, è lui il 25° azzurro. Ma in Francia fa l’albanese

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.