(Italiano) De Biasi: “Danimarca? Vinciamo per arrivare all’Europeo”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.