(Italiano) De Biasi: ‘Col Chievo un punto guadagnato’

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.