(Italiano) De Biasi: “A Verona col piglio giusto”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.