(Italiano) De Biasi: “Ci è mancato solo il risultato”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.