(Italiano) De Biasi assolve Sculli e Mareco

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.