(Italiano) De Biasi: “Buffon ci ha impedito la rimonta”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.