(Italiano) De Biasi: “Abbiamo regalato il gol a Miccoli”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.