(Italiano) Cerimonia di consegna dei Premi Panathlon 2016: a Gianni De Biasi il riconoscimento dell’anno”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.