(Italiano) Cerimonia di consegna dei Premi Panathlon 2016: a Gianni De Biasi il riconoscimento dell’anno”

Bağışlayın, bu məqalə yalnız mövcuddur Italiano.