(Italiano) Cairo torna da De Biasi “Il Toro darà l’anima”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.