(Italiano) Mezzo secolo di Gianni De Biasi. Oggi il tecnico di Sarmede festeggia 50 anni

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.