(Italiano) ‘La volontà fa la differenza’

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.