(Italiano) Toh, De Biasi allenerà Apolloni.

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.