(Italiano) “SOPRA LA PANCA” DOVE CI ERAVAMO LASCIATI: SPAGNA-OLANDA di Gianni De Biasi

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.