(Italiano) IL PUNTO MONDIALE / 3 De Biasi su Italia-Ucraina 3-0, Gianluca Pessotto e Ivan Basso

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.