(Italiano) De Biasi:”Un Toro serio e passionale per puntare in alto” E sui nuovi acquisti: ”Cerchiamo gente motivata”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.