(Italiano) De Biasi: Roma organizzata ma lenta. Di Marzio: Osvaldo non vale Borriello.

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.