(Italiano) De Biasi: la forza di volontà fa la differenza

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.