(Italiano) De Biasi: “Fedele al Toro” “Cairo? Ci siamo visti. E’ stata una bella serata”

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.