(Italiano) De Biasi: «È l’Udinese il mio grande rimpianto»

Na vjen keq, ky artikull është në dispozicion vetëm për të ekuipazhit Italiano.